ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาจัดทำแผนบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ และให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร