งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2561

กราคม /   กุมภาพันธ์  /  มีนาคม   / เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม /สิงหาคมกันยายน /

 

 

ปี 2560

มกราคม กุมภาพันธ์ /มีนาคม เมษายน / พฤษภาคม มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม/กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน/ธันวาคม

 

 

 ปี 2559

มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน /ตุลาคม  / พฤศจิกายน / ธันวาคม