ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร
 
>>> ปี งบประมาณ 2561
 
 
>>> ปีงบประมาณ  2562
 
 
 
 
แบบ ปปช.