สถานการณ์ด้านแรงงาน

 

  <<<< สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร >>>>>

 

 

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

 

>>> รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3/2562 (กรกฎาคม-กันยายน 2562)

>>> รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3/2561 (กรกฏาคม - กันยายน )    

>>> รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 /2561 (เมษายน - มิถุนายน)

>>> รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 /2561 (มกราคม - มีนาคม) 

>>> รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 4/2560 (ตุลาคม - ธันวาคม)

>>>  รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560)   

 >>> รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3/2559 (กรกฎาคม - กันยายน) 

>>> รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร ไตรมาส 2/2559 (เมษายน - มิถุนายน) 
>>> รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 1/ 2559 (มกราคม - มีนาคม ) 

 

 

>>> รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 4/ 2558 (ตุลาคม - ธันวาคม )
>>>  รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3 /2558 (กรกฎาคม - กันยายน )
>>> รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 1/ 2558 (มกราคม - มีนาคม)

 

 

>>> รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3 ปี 2557 (กรกฎาคม - กันยายน) 
>>> สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส ไตรมาส 2 ปี 2557 (เมษายน - มิถุนายน)
>>> สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส ไตรมาส 1 ปี 2557 (มกราคม - มีนาคม)

 

 
>>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 1 / 2556 (มกราคม - มีนาคม 2556)
>>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3 /2556 รองรับ (AC)

>>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรรองรับประชาคมอาเซียน (AC)ไตรมาส4 / 2556 (ตุลาคม - ธันวาคม)

 

 
>>> สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 4/2553
>>> สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3/2553
>>>  สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 2/2553
 >>> สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 1/255
 
 
 
 

 

 

 

>>> รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559) 

>>> รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม 2558)

>>> รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร รายปี 2557 (มกราคม - ธันวาคม 2557)

>>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร รายปี 2556 (มกราคม - ธันวาคม 2556)