ที่อยู่สำนักงาน

  

 

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ถนนพิจิตร - ตะพานหิน
ตำบลท่าหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000

 

 

 

โทรศัพท์ 056-613761

โทรสาร 056-614818

E-Mail : Phicit@mol.go.th

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010374826133 

 

 

 

สถานที่ตั้ง