เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ให้คำปรึกษา และแนะนำสิทธิประโยชน์แรงงานไทย เพื่อขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่)

 วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศิริพร ภาคแก้ว นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ให้คำปรึกษา และแนะนำสิทธิประโยชน์แรงงานไทย เพื่อขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) แก่คนงานซึ่งเดินทางไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร