หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทยจังหวัดพิจิตร