แรงงานไทยที่เคยทำงานในซาอุดีฯ ที่ประสงค์จะขอตรวจสอบสิทธิประกันสังคม สามารถยื่นคำร้องและติดต่อกับ GOSI ได้ 3 ช่องทางด้วยกัน ดังนี้