สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพิจิตร เดือน กรกฎาคม 2562