สรจ.พิจิตร เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการ ซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร อาคารเอนกประสงค์  หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเกตุ  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร