สรจ.พิจิตร เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถ ของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.  นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร  มอบหมายให้นางสาวเยี่ยมวิมล  พาอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ    เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถ  ของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมพัฒนา ทักษะฝีมือ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง  ณ เทศบาลตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร