สรจ.พิจิตร ปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถ ของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร  พร้อมด้วยนางสาวเยี่ยมวิมล          พาอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถ  ของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมพัฒนา ทักษะฝีมือ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง พร้อมทั้งจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร