สรจ.พิจิตร จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในพื้นที่อำเภอตะพานหิน และดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน

 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ จนท.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพิจิตร จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงาน ในพื้นที่อำเภอตะพานหิน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด โดยรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน จำนวน 5 แห่ง  ในเขตพื้นที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร