สรจ.พิจิตร จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก/อำเภอวังทรายพูน และดำเนินกิจกรรม อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวเยี่ยมวิมล พาอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอ สากเหล็ก และอำเภอวังทรายพูน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์กีฬาเทควันโดอำเภอสากเหล็ก (สำนักงานเทศบาลสากเหล็ก หลังเก่า) และดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด โดยรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน จำนวน 5 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร