พิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562

 วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562  โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงงานจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดฯ ณ บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร