โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน(งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตรปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้เทียนหอม  พร้อมทั้งจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร