โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพิจิตร

 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562  นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพิจิตร กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ซ่อมฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร