ข่าวกิจกรรม

เวทีเสวนา/ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างภาคีเครือข่ายการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดพิจิตร เพื่อความยั่งยืนทางอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการแต่งหน้าหมอน
เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทำไม้กวาดทางมะพร้าวและไม้กวาดดอกหญ้า
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ)
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมวันความปลอดภัย (Safety Day)
จังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตรวจสอบ คัดกรอง ความสัมพันธ์ นายจ้าง - ลูกจ้าง ผ่านระบบ Video Conference
จังหวัดพิจิตร ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จังหวัดพิจิตร ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทำปุ๋ยหมัก
จังหวัดพิจิตร ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
พิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
จังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดพิจิตร เพื่อความยั่งยืนทางอาชีพ รุ่นที่ 2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดพิจิตร เพื่อความยั่งยืนทางอาชีพ
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 7/2560
จังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 9/2560