ข่าวกิจกรรม

แรงงานจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพิจิตร
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม” ประจำเดือน มกราคม 2562
สรจ.พิจิตร ออกตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสามง่าม และอำเภอวชิรบารมี เพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มกราคม 2562
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน(งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แรงงานจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพิจิตร
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพิจิตร
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมการขอใช้พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดพิจิตรออกให้บริการแนะนำภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอตะพานหิน
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม 2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2562 – 2564 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ แรงงานนอกระบบจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2561
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนัก ของกระทรวงแรงงาน
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน) ครั้งที่ 12/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 12/2561 (ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 )
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562