ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมตักบาตรรับอรุณจังหวัดพิจิตร
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร
แรงงานจังหวัดพิจิตร พบปะผู้บริหารสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เป็นจำนวนมาก
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน สิงหาคม 2561
สรจ.พิจิตร ร่วมพิธีเปิด และ จัดร้านค้าจำหน่ายสินค้า “ตลาดนัดประชารัฐชาละวัน”
สรจ.พิจิตร จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธี พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดโครงการ"อบรมผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561"
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 8/2561 (ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561)
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดพิจิตร
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2561
สรจ.พิจิตร จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 8/2561 (ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร
สรจ.พิจิตร ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม” ประจำปีงบประมาณ 2561
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพิจิตร (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2561
สรจ.พิจิตร ให้คำปรึกษา และ รับเรื่องสิทธิประโยชน์แรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
สรจ.พิจิตร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”
สรจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2561