ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิจิตร กิจกรรมวางพวงมาลาและ ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
พิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
จังหวัดพิจิตร “จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร
สรจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
สรจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เข้าพบหารือข้อมูลการวางแผนพัฒนากำลังคนด้านแรงงานของจังหวัดพิจิตร
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และ จังหวัดสระบุรี
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2561
"สภากาแฟยามเช้า เมืองชานชาละวัน"
"สภากาแฟยามเช้า เมืองชานชาละวัน"
สรจ.พิจิตร ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิจิตร ด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 /2561
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2561
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 9/2561 (ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2561)
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2561