ข่าวกิจกรรม

โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
จังหวัดพิจิตร ดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานเดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชา เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้
การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3 ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร และออกตรวจติดตามตามแผนบูรณาการการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
พิธีเปิดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนจังหวัดพิจิตร
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างระบบสนับสนุน SMEs/OTOP
แรงงานจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่11/2560 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 1 ประจำปีบประมาณ 2561)
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
จังหวัดพิจิตร ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
แรงงานจังหวัดพิจิตร เข้าพบคณะกรรมการ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด สาขาพิจิตร เพื่อหารือการเข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ในระดับภาค
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดพิจิตร ตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดพิจิตร จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า10 คน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/2560 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)