ข่าวกิจกรรม

จังหวัดพิจิตร จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า10 คน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/2560 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
จังหวัดพิจิตร จัดประชุมหารือการจัดทำตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
จังหวัดพิจิตร มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วม
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ถวายอาหารเพลและนำปานะแก่พระนวกะที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 100 รูป
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี อาสาสมัครแรงงานรวมใจถวายพ่อหลวง กิจกรรมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
จังหวัดพิจิตร จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร
จังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (Monitoring/Evaluation)
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2560
การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 8/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2560
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
จังหวัดพิจิตร เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการถักตะกร้าด้วยเชือกปอเฮ
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560